Facebook kullanıcıları… Paniğe kapılmayın!

Haberlerde dikkatinizi çekmiş olabilir; Facebook, ClickCEOP uygulamasını kullanıcılarına sunmaya karar verdi. Medyada sık sık “Panik Tuşu” olarak anılan bu uygulama, endişeli Facebook kullanıcılarına online güvenliğin çeşitli yönleriyle ilgili olarak yardım ve tavsiye alabilecekleri bir yer sunuyor.

CEOP (Çocuk İstismarı ve Online Koruma Merkezi), 13-18 yaşlarındaki Facebook kullanıcılarını profillerine bir ClickCEOP sekmesi (tab) eklemeye teşvik ediyor. Sekme, CEOP İstismar Raporlama sitesine giden bir bağlantı (link) içeriyor. Bu site, siber zorbalık ve korsanlık (Bununla hesapların ele geçirilmesini kastediyorlar) girişimlerini, virüsleri, mobil sorunları, zararlı içerikleri, uygunsuz ya da istenmeyen cinsel davranışları ihbar etmeye ya da bu konularda tavsiye almaya yönelik doğrudan bağlantılar sunuyor.

ClickCEOP uygulaması her gencin profiline önceden tanımlanmış olarak yüklenmese de, Facebook, site genelinde genç kullanıcılara yönelik olarak yürüteceği farkındalık kampanyasıyla uygulamayı destekleyeceğini ve uygulamanın ağızdan ağıza ve tavsiye yoluyla yayılmak üzere tasarlandığını açıkladı.

Facebook’un daha savunmasız konumdaki kullanıcılarının güvenliğini daha ciddi bir biçimde ele aldığını görmek sevindirici. Eğitim ve farkındalık, online tehditlere karşı güçlü birer araç. Umut ederiz ki insanlar arkadaşlarının bu uygulamayı profil sayfalarına eklediklerini gördükçe, uygulama hızla neredeyse öntanımlı bir kurulum haline gelir.

Avcıların sosyal ağlarda ve genel olarak online ortamda bu kadar başarılı olmalarının nedeni, kurbanlarının hissedebileceği herhangi bir şüpheyi ya da korkuyu hafifletmek için yoğun bir biçimde çalışmalarıdır. Olmadıkları bir kişi gibi görünmek amacıyla çalıntı fotoğraf ve kimliklerin yanı sıra yalan olduğu kesin olan ifadeler kullanırlar. Bazı yorumcuların Panik Tuşu’nun umulduğu kadar etkili olamayacağını düşünmelerinin nedeni budur. Ama hiç kuşkusuz, hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yapmak yeğdir.

Bir görüşe göre, tuşun varlığı bile farkındalığı artırmaya ve daha savunmasız olanların şüphe seviyesini yükseltmeye yardımcı olacak. Yine bir başka olasılık da tek bir potansiyel kurban bile alarm verse sürekli rahatsızlık yaratan durumların daha hızlı ortaya çıkarılacak olmasıdır.

Ne yazık ki, alternatif sonuçlardan biri de bu işlevselliğin zorbaları ve avcıları daha çapraşık taktiklere yöneltmesi olabilir. Örneğin, onları bulmayı ve durdurmayı daha da karmaşık hale getiren “bir kez kullan ve yok et” türü dostluklar yaratabilirler.
En azından, daha genç ya da savunmasız olanların bir şekilde hedef alındıklarını hissettiklerinde nereye gidecekleri ya da ne yapacakları konusunda kafa karışıklığı yaşamalarına artık gerek yok. Online suçu ciddi boyutlara ulaştıran faktörlerden biri de ihbarda bulunulacak bir merkezin olmamasıdır. Facebook kullanıcıları açısından, sorunun bu küçük bölümü, en azından şimdilik çözülmüş durumda.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.